Dziękujemy za wypełnienie formularza rejestracyjnego.

48hNasz przedstawiciel zweryfikuje teraz przesłane dane, przydzieli Cię do odpowiedniej grupy użytkowników i aktywuje konto.
Twoje konto powinno być aktywne najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przesłania formularza rejestracyjnego. O aktywacji zostaniesz powiadomiony droga mailową. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn aktywacja nie nastąpiła w podanym wyżej terminie prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za twój region.