Drzwi do domów

Drzwi przeznaczone do montażu w ścianach zewnętrznych budynków, narażonych na działania zewnętrznych warunków klimatycznych tj. temperatury, słońca, wody opadowej i wiatru. Zadaniem takich drzwi jest odizolowanie od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób tam przebywających a także ich mienia. Drzwi antywłamaniowe GERDA spełniają, a nawet przewyższają, wszystkie niezbędne wymagania norm jakie oczekuje się od drzwi zewnętrznych, o wzmocnionej odporności na włamanie. Dla wymagających klientów wprowadzono dodatkowe elementy ozdobne takie jak np. opaski drzwiowe czy portale podkreślające jeszcze bardziej styl i elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach metalowych jak i wyposażonych w panele ozdobne. Opaski należy montować od strony wewnętrznej pomieszczenia ponieważ nie posiadają odpowiedniej odporności na zewnętrzne warunki klimatyczne.

Prawidłowa eksploatacja drzwi zewnętrznych:
  • zaleca się (jeżeli jest to możliwe) montaż drzwi z kierunkiem otwierania na zewnątrz co jeszcze bardziej poprawi izolacyjność termiczną oraz wodoszczelność
  • w celu zachowania wieloletniego wyglądu estetycznego paneli/folii dekoracyjnej, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie oddziaływanie słońca (promieniowanie UV) czy opadów atmosferycznych.
  • należy zadbać aby pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji miało dobrą wentylację i było ogrzewane w okresie zimy, ponieważ w pomieszczeniu słabo ogrzewanym i o dużej wilgotności przy słabej wentylacji może występować roszenie i kondensacja pary wodnej na powierzchniach metalowych.
Typ drzwiInformacje techniczneWyposażenie antywłamaniowe
 ikona przeszkleniaikona grubosc skrzydlaWspółczynnik izolacji akustycznej [dB]ikona termikaclass C4klasa RCZamek centralny wielopunktowyIlość punktów ryglowania
 PrzeszkleniaGrubość skrzydła drzwi (mm)Współczynnik izolacji akustycznej
(wymagane min 27 dB)
Współczynnik przenikania ciepła
(dopuszczalne max 1,7 W/ (m 2.K))
Klasa odporności na włamanie
wg normy polskiej PN-90/B-92270
Klasa odporności na włamanie
wg normy europejskiej PN-ENV1627
Zamek centralny wielopunktowyLiczba punktów ryglowania
WX 20 - 66 34 1,2 - RC2 - 6
CX 20 - 66 35 1,1 C RC3 9
SX 20 - 66 35 1,1 C RC4 15
GWX 20 66 35 1,3 - RC2N - 6
GSX 66 35 1,2 C RC3   14/15